Pružiny Liper výroba pružin

[:cs]

Velkosériová výroba (10 tis. ks a více):

Tlačné do Ø drátu 5 mm včetně i bez zabroušení čel

Tlačné kónické do Ø drátu 5 mm včetně i bez zabroušení čel

s proměnlivým stoupáním do Ø drátu 5 mm včetně i bez zabroušení čel

kuželové do Ø drátu 5 mm

Tažné do Ø drátu 3,50 mm

Tvarové do Ø drátu 3 mm

Torzní (zkrutné) jednoduché i zdvojené do Ø drátu 3 mm

Sériová výroba (1.000 ks a více):

Tlačné do Ø drátu 5 mm včetně i bez zabroušení čel

Tlačné kónické do Ø drátu 5 mm včetně i bez zabroušení čel

s proměnlivým stoupáním do Ø drátu 5 mm včetně i bez zabroušení čel

kuželové do Ø drátu 5 mm

Tažné do Ø drátu 3,50 mm

Tvarové do Ø drátu 1,6 mm

Torzní (zkrutné) jednoduché i zdvojené do Ø drátu 1,6 mm

Malosériová výroba  (cca 100 ks a více):

V podstatě celý, výše uvedený sortiment, pouze v závislosti na materiálovém zajištění.

Používané materiály:

 

EN 10.270-1 SM, SH, DH – drát patentovaný pro výrobu pružin

EN 10270-3  1.4310 NS    –  nerezový pružinový drát

EN 10270-2 VD SICR     –   ventilový pružinový drát

ČSN 426410.4           – tažený ocelový drát

CuZn37 dle ČSN 423213.51  – mosazný, nebo bronzový 1x až 3x pružinově tvrdý drát

Al SI 12                                  – hliníkový drát pro elektrotechnický průmysl

Všechny materiály jsou nakupovány pouze s atestem jakosti od výrobce a na požádání odběratele je kopie atestu přiložena k dodávce.

Povrchové úpravy výrobků:

Dle potřeby odběratele zajišťujeme dodavatelsky u certifikovaných firem povrchové úpravy našich výrobků:

fosfátování

FeZn žlutý chromát

FeZn modrý chromát

FeZn C 343

PÚ dle VW 137 50 , TL 233 , Ofl-t 350

Cínování dle CZ-NACE 25.61

[:en]

High volume production (10.000 pcs and more):

Compression springs till the diameter of wire 5mm without grinding of the fronts of the springs

Compression conical springs till the diameter of wire 5mm with or without grinding of the fronts of the springs

With variable ascension till the diameter of wire 5mm with or without grinding of the fronts of the springs

Cone springs till the diameter of the wire 5mm

Tension springs till the diameter of the wire 3,50mm

Shaped springs till the diameter of the wire 1,6mm

Torsional springs simple or double till the diameter of the wire 1,6mm

Serial production (1.000 pcs and more)

Compression springs till the diameter of wire 5mm with or without grinding of the fronts of the springs

Compression conical springs till the diameter of wire 5mm with or without grinding of the fronts of the springs

With variable ascension till the diameter of wire 5mm with or without grinding of the fronts of the springs

Cone springs till the diameter of the wire 5mm

Tension springs till the diameter of the wire 3,50mm

Shaped springs till the diameter of the wire 3 mm

Torsional springs simple or double till the diameter of the wire 3 mm

Small-lot production

All the above mentioned range, depending only on material covering

Used materials:

EN 10.270-1 SM, SH, DH – wire patented for the production of the springs

EN 10270-3  1.4310 NS    –  stainless steel spring wire

EN 10270-2 VD SICR     –   valve spring wire

ČSN 426410.4           – drawn steel wire

CuZn37 dle ČSN 423213.51  – brass or bronze 1x to 3x spring-hard wire

Al SI 12                                  – aluminium wire for the electrical industry

All materials are purchased only with a certificate of quality from the manufacturer and acording to customer’s request, a copy of the certificate is attached to the delivery

Surface treatment (coating) of the products:

According to customer needs, we provide by a contractor with certified companies surface treatments of our products:

Phosphating

FeZn yellow chromate

FeZn blue chromate

FeZn C 343

Coating acording to VW 137 50 , TL 233 , Ofl-t 350

Tinning acording to CZ-NACE 25.61

[:]