Kvalita výroby

Od založení firmy byl vzhledem ke zkušenostem zaměstnanců při výrobě pružin a dodávkám především pro automobilový průmysl používán systém kvality. V roce 2003 byla společnost certifikována společností BVQI dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Ve svém systému má od roku 2004 začleněny některé prvky VDA a QS 9000, které jsou specifikovány a popsány v samostatné příručce firmy.

V roce 2009 při recertifikaci systému jakosti  byla společnost prověřena a uznána akreditovaným certifikačním orgánem CLPR ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikáty:

 

certifikát1     certifikát2