Objednání

Pro objednání je nejlépe dodat kompletní výkres pružiny se všemi údaji. To se týká všech tvarových, torzních, tažných pružin

Pro jednoduché pružiny bez zvláštních požadavků v případě malosériové výroby postačí základní údaje:  – výchozí materiál (jakost)

–         Ø drátu

–         Ø vinutí pružiny

–         Počet závitů

–         Volná délka

–         Provedení závěrného závitu